Administratívny a marketingový špecialista - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Administratívny a marketingový špecialista

Počítačové kurzy
Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8. apríla 2024 možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu.

Čo mám spraviť aby som mal kurz cez ÚPSVaR zadarmo?
1. Ste nezamestnaný, zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové zručnosti?
2. V prípade záujmu o kurz zdarma cez projekt "Zručnosti pre trh práce" najprv vypíšte našu prihlášku. (klikni na - PRIHLÁŠKA)
3. Spoločne pripravíme žiadosť. Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáte na Úrad práce min. 30 dní pred kurzom.
4. Po schválení žiadosti o preplatenie kurzu na Úrade práce nastúpite na váš kurz.


                                                                                             Administratívny a marketingový špecialista
Výpočtová technika, technika administratívy, marketingová komunikácia

Rozsah kurzu: 80 hodín
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.

  
Informácie o kurze
 
Kurz je zameraný na získanie zručnosti pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, kancelársky balík Microsoft Office, Microsoft Outlook, marketingová komunikácia, online meetingy. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu. Kurz je obsahovo zameraný aj na hospodársku korešpondenciu, kde cieľom kurzu je získanie vedomostí a praktických zručnosti napríklad pravidiel písania a úpravy písomnosti podľa normy (STN 01 6910), formálnosti obchodnej komunikácie, hromadnej korešpondencie a pod. Predpokladá sa, že samotný záujemca o daný kurz už má nejaké zručnosti s užívateľskými programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a prostredníctvom daného kurzu si chce doplniť zručnosti ako napríklad hospodársku korešpondenciu, tvorbu kontingenčných tabuliek, tvorbu a úpravu prezentácií, využitie MS Wordu, MS Excelu ako prostriedku hospodárskej korešpondencie. Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom. Efektívna marketingová komunikácia - základy efektívneho telefonovania, písanie e-mailov. Správa sociálnych kampaní - komunikácia cez Facebook, web stránku, chat. Tvorba a odosielanie Newslettrov. Základy rozpoznania fishingových útokov a základná ochrana pracoviska pred kybernetickými útokmi. Bezpečná komunikácia v online priestore.
Naše živé online vysielanie prebieha pomocou platformy Google Meet. Pred hodinou sa pripojíte pomocou linku, ktorý vám príde do e-mailu. Meet je jednoduchý, stabilný aj v prípade slabšieho internetu, užívateľsky príjemný, s výbornou kvalitou audia aj videa. Lektor vám v prípade potreby zdieľa svoju obrazovku, vďaka čomu prehľadne vidíte všetky informácie a materiály, ako by boli priamo pred vami na tabuli v učebni. Program umožňuje využívať všetky učebné techniky vrátane náčuvov či sledovanie videí. V prípade, že vám Meet z rôznych dôvodov nevyhovuje, k dispozícií je niekoľko ďalších možností. Výber platformy je otázkou dohody, skúsenosti máme aj s ZOOM, Teamviewer...

Obsah kurzu:
 • textový editor Microsoft Word
 • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
 • prezentačný program PowerPoint v praxi
 • hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
 • Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom.
 • technika administratívy (teória, nácvik)
 • norma STN 01 6910, normalizovaná úprava písomností
 • komunikácia, druhy komunikácie v písomnom styku
 • formálnosti obchodnej komunikácie
 • efektívna marketingová komunikácia (FB, web stránka, online meetingy...)
 • tvorba a odosielanie Newslettrov
  
Návrat na obsah