DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah
Prečo práve kurzy od nás?

Kurzy sú koncipované pre malé skupiny účastníkov, čo umožňuje individuálnejší prístup k výučbe.    
Vytvárame príjemnú atmosféru, aby ste nepociťovali žiaden strach a stres.
        Záleží nám na tom, aby ste napredovali.    
Počítačové kurzy - možnosť preplatenia ÚPSVaR:

Nový národný projekt "Zručnosti pre trh práce" prináša už od 8. apríla 2024 možnosť bezplatne získať finančnú podporu
na vzdelávanie či rekvalifikáciu.

Čo mám spraviť aby som mal kurz cez ÚPSVaR zadarmo?
1. Ste nezamestnaný, zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a potrebujete nové zručnosti?
2. V prípade záujmu o kurz zdarma cez projekt "Zručnosti pre trh práce" najprv vypíšte našu prihlášku. (klikni na - PRIHLÁŠKA)
3. Spoločne pripravíme žiadosť. Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáte na Úrad práce min. 30 dní pred kurzom.
4. Po schválení žiadosti o preplatenie kurzu na Úrade práce nastúpite na váš kurz.

  Kontakt
  Spišská Nová Ves
  Tel.č.: 0911 269 777, 0907 637 377
           /Informácie poskytujeme v pracovných dňoch,
                v čase od 9:00 hod. - do 16:00 hod./  
      E-mail: daal@daal.sk

        
  Návrat na obsah