Prihláška - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Prihláška

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné. Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení poplatku za kurz, ktorý je potrebné uhradiť najneskôr do 7 dní od dohodnutého termínu začatia kurzu organizátorovi kurzu, príp. pri záujme absolvovať kurz cez projekt "Zručnosti pre trh práce" po schválení požiadavky úradom práce.

* Polia označené hviezdičkou je nutné vyplniť.
Ak ste nezamestnaná/ý, Úrad práce prepláca 100% kurzovné. Ak ste zamestnaná/ý, Úrad práce prepláca 80% a 20% si hradí záujemca.Všeobecný administratívny pracovník - 17.6.2024-28.6.2024
Všeobecný administratívny pracovník - 1.7.2024-15.7.2024
Všeobecný administratívny pracovník - 15.7.2024-26.7.2024
Špecialista MS Office - 17.6.2024-28.6.2024
Špecialista MS Office - 1.7.2024-15.7.2024
Špecialista MS Office - 15.7.2024-26.7.2024
Tvorba webových stránok -1.7.2024-15.7.2024

1. Nezamestnaná/ý
2. Zamestnaná/ý

1. Prezenčná
2. Dištančná
3. Kombinovaná

1. Kurz Microsoft Office pre začiatočníkov (samoplatca)Návrat na obsah