Špecialista MS Office - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Špecialista MS Office

Počítačové kurzy

Osnova kurzu

Microsoft Windows 10/11

 • Hardware, software, freeware, shareware, multilicencia.
 • Organizácia, archivácia a ochrana dát na disku.
 • Počítačové vírusy a protivírusová ochrana.
 • Periférne zariadenia.
 • Charakteristika operačného systému Windows, inštalácia, spustenie operačného systému.
 • Pracovná plocha – nastavenie.
 • Práca s oknami – zmena veľkosti, zmena polohy, hlavné menu okna.
 • Hlavný panel – nastavenie klávesnice, dátumu a času, spustenie aplikácie, vlastnosti, usporiadanie okien.
 • Súbory a zložky – základné pojmy, organizácia súborov a zložiek na disku.
 • Prieskumník – organizácia súborov a zložiek, kopírovanie, presunutie, vymazanie.
 • Defragmentácia disku.
 
 
Textový editor Microsoft Word

 • Charakteristika
 • Vytvorenie dokumentu – základné pojmy a zásady pre tvorbu dokumentov.
 • Zobrazenie dokumentu – formy, nastavenia, pohyb, uloženie.
 • Písanie elektronického textu – zásady, opravy, kontrola pravopisu, presun, kopírovanie, formátovanie.
 • Práca s blokom – automatické opravy, nastavenie okrajov a štýlu.
 • Tabulátory, zarážky, odrážky a číslovanie, hlavička a päta, číslovanie strán, úprava vzhľadu strany.
 • Rámy a obrázky, vloženie obrázku z ClipArtu, úprava obrázku.
 • Text s podtlačou, novinové stĺpce.
 • WordArt, ikony, 3D objekty, printscreen.
 • Práca s tabuľkami v dokumente – tvorba, vkladanie a odstránenie stĺpcov/riadkov, formátovanie, kopírovanie a presúvanie.
 • Štýly a šablóny – štandardné, vytvorenie vlastných.
 • Sledovanie zmien, porovnanie a zlučovanie dokumentov, tlač.
 • Písanie rozsiahleho dokumentu – zásady, automatický text, vytvorenie registra, obsahu, charakteristiky sekcií.
 • Obálky a menovky, sprievodca listom. Hromadná korešpondencia.
 • Tvorba automatického obsahu, práca so štýlmi a sekciami.
 
 
Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel

 • Charakteristika.
 • Práca s tabuľkou – vkladanie dát, pohyb, výpočty, výber, kopírovanie, prenášanie a plnenie údajov, uloženie, otvorenie tabuľky, vymazanie označenej časti, formátovanie, automatický formát tabuľky, formát bunky.
 • Vzorce a základné funkcie, kopírovanie vzorcov.
 • Absolútny, relatívny a zmiešaný odkaz.
 • Vytváranie grafov a úpravy grafov, tlač tabuliek a grafov.
 • Šablóny.
 • Sledovanie zmien.
 • Práca s dátami – import a export databázy.
 • Spolupráca Wordu a Excelu.
 • Najpoužívanejšie funkcie – VLOOKUP, IF, SUM, AVERAGE, SUMIFS, CONCATENATE, FILTER a i.
 • Kontingenčné tabuľky – práca s kontingenčnou tabuľkou, tvorba tabuľky, z čoho pozostáva, čo sú polia, na čo využijeme menovky riadkov, stĺpcov, hodnoty a filter zostavy. Ukážky využitia v praxi, rýchla sumarizácia a filtrovanie údajov, zoskupovanie údajov, zobrazenie a porovnávanie údajov podľa rôznych kritérií, zobrazenie zoznamu vzorcov.
 
 
Prezentačný program Microsoft PowerPoint

 • Vytváranie profesionálnej prezentácie.
 • Práca s textovými poliami, formátovanie textu, vkladanie tvarov, obrázkov, filmu, zvukov a iných objektov.
 • Nastavenia pozadia a motívov snímku.
 • Preddefinované a vlastné animácie – hĺbkové nastavenia možností efektov a ich časovania.
 • Nastavenia prechodu medzi snímkami – zvuk prechodu, rýchlosť a automatický prechod.
 • Ďalšie možnosti prezentácie – podrobné nastavenia prezentácie, vyskúšanie časovania, záznam hovoreného komentáru a vytvorenie vlastných prezentácií z hlavnej prezentácie.
 • Tlačidlá akcií a prideľovanie akcií rôznym objektom.
 • Vytvorenie samospustiteľnej prezentácie.
 • Vytvorenie videa z prezentácie.
 • Grafické spracovanie obrázkov pre program PowerPoint externým grafickým programom a rôzne grafické formáty.
 • Stiahnutie videa z Youtube, alebo iných zdrojov a jeho vloženie do prezentácie.
 • Využitie prezentácií pri online pracovných stretnutiach.

Microsoft Outlook

 • Doručená pošta, pošta na odoslanie, odoslaná pošta, odstránené položky, nedoručenie pošty, koncepty, diskusné skupiny.
 • Správa pošty, jej usporiadanie, filtrovanie, vyhľadávanie v pošte, pridelenie príznaku a automatické upozornenie na vybavenie pošty, automatický podpis, tvorba a pridelenie elektronickej vizitky.
 • Kontakty – import a export, automatická tvorba kontaktov, zdieľanie spoločných kontaktov, sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov.
 • Kalendár - tvorba plánovanej činnosti, určenie príznakov, organizácia a pridelenie plánovanej činnosti. Zisťovanie spätnej väzby užívateľov pri plánovaní stretnutí, tvorba vlastného kalendára a jeho zdieľanie, publikácia, export kalendára ako web stránky, publikácia na internete.
 • Úlohy – tvorba úlohy, prideľovanie úloh iným užívateľom, kontrola úloh.
 • Poznámky – tvorba krátkej poznámky, rozdelenie poznámok do kategórií.
 • Priečinky – tvorba priečinkov, práca s viacerými osobnými priečinkami, práca so sieťovými zložkami, bezpečnosť zdieľaných zložiek, komprimácia, archivácia a zabezpečovanie zložiek, import a export dát do iných formátov.
 

Návrat na obsah