Videonávody - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421 911 269 777
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR od 8.4.2024
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Videonávody

1. Excel - Ako vložiť riadok/stĺpec do tabuľky.
2. Excel - Vymazanie tabuľky.
3. Excel - Kopírovanie listu/hárka v zošite Excelu.
4. Excel - Kopírovanie tabuľky.
5. Excel - Premiestnenie stĺpca.
6. Excel - Zalomenie dlhého textu v bunke.
7. Excel - Poradové číslo.
Návrat na obsah