Administratívny a marketingový špecialista - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421 944 516 434
+421 907 637 377
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
Počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Administratívny a marketingový špecialista

Počítačové kurzy
Počítačové kurzy pre nezamestnaných - V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky.
                                                                                              Administratívny a marketingový špecialista
Výpočtová technika, technika administratívy, marketingová komunikácia

Rozsah kurzu: 120 hodín
Termín kurzov: Kurzy otvárame priebežne, podľa dohody.

  
Informácie o kurze
 
Kurz je zameraný na získanie zručnosti pre prácu v administratíve. Práca administratívneho pracovníka zahŕňa pomerne široký okruh znalostí, do ktorých spadá práca s OS Windows, strojopis, hospodárska korešpondencia, kancelársky balík Microsoft Office, Microsoft Outlook, marketingová komunikácia, online meetingy. Všetky tieto znalosti zjednodušujú a zrýchľujú každodennú prácu. Kurz je obsahovo zameraný na hospodársku korešpondenciu, kde cieľom kurzu je získanie vedomostí a praktických zručnosti napríklad pravidiel písania a úpravy písomnosti podľa normy (STN 01 6910), formálnosti obchodnej komunikácie, hromadnej korešpondencie a pod. Predpokladá sa, že samotný záujemca o daný kurz už má nejaké zručnosti s užívateľskými programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a prostredníctvom daného kurzu si chce doplniť zručnosti ako napríklad hospodársku korešpondenciu, tvorbu kontingenčných tabuliek, tvorbu a úpravu prezentácií, využitie MS Wordu, MS Excelu ako prostriedku hospodárskej korešpondencie. Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom. Efektívna marketingová komunikácia - základy efektívneho telefonovania, písanie e-mailov. Správa sociálnych kampaní - komunikácia cez Facebook, web stránku, chat. Tvorba a odosielanie Newslettrov. Naše živé online vysielanie prebieha pomocou platformy Zoom. Pred hodinou sa pripojíte pomocou linku, ktorý vám príde do e-mailu. Zoom je jednoduchý, stabilný aj v prípade slabšieho internetu, užívateľsky príjemný, s výbornou kvalitou audia aj videa. Lektor vám v prípade potreby zdieľa svoju obrazovku, vďaka čomu prehľadne vidíte všetky informácie a materiály, ako by boli priamo pred vami na tabuli v učebni. Program umožňuje využívať všetky učebné techniky vrátane náčuvov či sledovanie videí. V prípade, že vám ZOOM z rôznych dôvodov nevyhovuje, k dispozícií je niekoľko ďalších možností. Výber platformy je otázkou dohody, skúsenosti máme aj s Meet, Teamviewer...
 
 
Obsah kurzu:
 
 • textový editor Microsoft Word
 • tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
 • prezentačný program PowerPoint v praxi
 • hospodárska korešpondencia – pravidlá písania a úpravy písomnosti
 • Microsoft Outlook - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom.
 • technika administratívy (teória, nácvik)
 • norma STN 01 6910, normalizovaná úprava písomností
 • komunikácia, druhy komunikácie v písomnom styku
 • formálnosti obchodnej komunikácie
 • efektívna marketingová komunikácia (FB, web stránka, online meetingy...)
 • tvorba a odosielanie Newslettrov
 
Návrat na obsah